Õpilased

I kooliaste 51 õpilast

II kooliaste 49 õpilast

III kooliaste 63 õpilast

 

Kokku õpib Tapa Keelekümbluskoolis 163 õpilast

Toimetaja: ANNABEL PAULUS