Õpilased

I kooliaste 53 õpilast

II kooliaste 50 õpilast

III kooliaste 63 õpilast

 

Kokku õpib Tapa Keelekümbluskoolis 166 õpilast

Toimetaja: ANNABEL PAULUS