Õpilased

I kooliaste 50 õpilast

II kooliaste 63 õpilast

III kooliaste 55 õpilast

 

Kokku õpib Tapa Keelekümbluskoolis 168 õpilast

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN