Õpilased

I kooliaste 49 õpilast

II kooliaste 62 õpilast

III kooliaste 55 õpilast

 

Kokku õpib Tapa Keelekümbluskoolis 166 õpilast

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN