Müüdid

Müüdid, mida kogemused ega teadusuuringud EI KINNITA!

  • Teises keeles õppimisega saavad hakkama ainult eriti andekad. 
  • Teises keeles õppimine vähendab oluliselt õpilaste ainealaseid teadmisi. 
  • Lastel on oluliselt raskem õppida, sest eesti keelt mitte valdavad vanemad ei saa neid toetada. 
  • Lastest kasvavad nn poolkeelsed – nad ei saa korralikult selgeks ei oma emakeelt ega teist keelt. 
  • Reaalaineid on teises keeles raskem õppida. 

Allikas: http://www.innove.ee/et/yldharidus/keelekymblus/fakte-keelektmblusest

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN