Miks projektid?

Erinevate projektide kirjutamisega saame paremini realiseerida õpilaste õppekava täitmist, sest lisaks õppimisele laieneb õpilaste silmaring, nad märkavad ning mõistavad ümbritsevaid inimesi ja loodust ja lisaks arendavad riigikeele oskust.

Siin lehel saate tutvuda Tapa Vene Põhikooli projektidega. 

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN